13 powodów nieudanej automatyzacji testów, część 2

Automatyzacja testów oprogramowania nie polega na wykonaniu testów manualnych przez automat – to semiautomatyzacja.

13 powodów nieudanej automatyzacji testów, część 1

Automatyzacja testów pozwoli zbudować software wysokiej jakości, jeśli właściwi ludzie użyją do tego dobrych narzędzi.

Centrum sterowania wszechświatem

Napiszmy oprogramowanie tak, by w przyszłości nie wymagało zmian w kodzie, a jedynie uaktualnienia konfiguracji…

Dlaczego Scrum Master nie powinien być Product Ownerem?

Czy Product Owner może być jednocześnie Scrum Masterem? Formalnie tak, ale czy powinien? I jakie mogą być tego skutki?

Przepis na Retrospekcję Sprintu

Jeśli Retrospekcje Sprintu są nudne i nieskuteczne, w końcu przestaną się odbywać. Dowiedz się, jak tego uniknąć.

Jak dobrze użyć metod zwinnych?

Agile pozwala radzić sobie ze złożonością. Marnie używany Agile w niczym nie pomaga, a potrafi złożoność zwiększyć.

Usprawnianie to więcej niż rozwiązywanie problemów

Usprawnianie to empiryczne poszukiwanie nowych możliwości, które spowodują rozwój Zespołu i wzrost jego skuteczności.

Praca zwinna a narzędzia elektroniczne

W jaki sposób korzystać z narzędzi elektronicznych podczas pracy zwinnej nad rozwojem produktu? Czy są koniecznością?